HDD המקצוענים לקידוחים אופקיים

:מבין לקוחותינו

 • * עיריית רמת השרון
 • * איגוד ערים דן לביוב
 • * חב' ערים
 • * החברה הכלכלית ראשון לציון
 • * משרד הביטחון
 • * ק.צ.א
 • * ת.ש.ן
 • * החברה למשק וכלכלה
 • * החברה הכלכלית כפ"ס
 • * אתרים – חברה עירונית ת"א
 • * עיריית נס ציונה
 • * החברה לפיתוח פ"ת
 • * מועצה אזורית דרום השרון
 • * החברה לפיתוח תיירות – נתניה
 • * החברה הלאומית לכבישים בישראל (מעצ)
 • * משרד הבינוי והשיכון
 • * רכבת ישראל
 • * נתיבי איילון
 • * החברה הכלכלית ראשל"צ
 • * החברה לפיתוח הרצליה
 • * עיריית יבנה