HDD המקצוענים לקידוחים אופקיים

  פרוייקטים שלנו

 • החלפת קווי דלק מטוסים, אורך 800 מטר דרך קיבוץ חצור למכלי בסיס חייל האויר
 • פרוייקט העתקת קווי דלק בצומת מורשה: 4 קידוחים 24 צול אורך 100 מטר + 2 קידוחים 30 צול ברזל 100 מטר
 • פרוייקט תאגיד מי אשקלון, אורך הקידוח 200 מטר קוטר 630 מ"מ עבור מי ביוב
 • פרוייקט קו סניקה עוקף קריות קוטר הקידוח 900 מ"מ אורך 150
 • פרוייקט עבור חברת חשמל, העתקת קו מתח עליון מיתחת לכביש 6 צומת שוקת אורך קידוח 450 מטר 2 * 8 צול
 • :החברה ביצעה עשרות קידוחים מסוג זה, לדוגמא

 • פרויקט ניפוץ וחידוש קו ביוב באיזור תעשייה חולון, קוטר צינור 225 מ"מ אורך הקידוח 190 מטר ברצף תוך כדי מעבר דרך בריכות קיימות בעומק 6 מטר, מטעם תאגיד המים של מי השיקמה איש קשר -
 • ביצוע קידוח עבור תאגיד מי ברק אורך הקידוח 220 מטר ברצף קוטר צינור 225 מ"מ עבור קו ביוב חדש, שיפוע הקידוח גרביטציה 4% ירידה. ק.ב קידוחים
 • ביצוע ניפוץ קו ביוב עבור תאגיד המים הוד השרון קוטר צינור 280 מ"מ אורך הקידוח 120 מטר, כולל מעבר דרך בריכות קיימות בעומק של 5 מטר בנוסף קידוח קו חדש בשני קטעים קוטר צינור 280 מ"מ אורך הקידוח 160 מטר וקטע נוסף באורך של 130 מטר (שיפוע הקידוח גרביטציה 0.5% ירידה), איש קשר : -.
 • נשמח לתת מידע ויעוץ בכל הנוגע לנושא ניפוץ קוי ביוב וקידוחי ביוב בכלל

 • פרוייקט ר"ח המעפילים חולון אורך הקידוח 1500 מטר קוטר צינור 560 מ"מ תאגיד מי השיקמה
 • תחמ"ש בני ברק אורך הקידוח 200 מטר קוטר קידוח " 36 6 צינורות של " 8
 • תאגיד המים עיריית כפר סבא: אורך הקידוח 100 מטר קוטר צינור 710 מ"מ אורך הקידוח 150 מטר קוטר צינור 630 מ"מ
 • חברת מי הדרום אורך הקידוח 130 מטר קוטר צינור 630 מ"מ בסלע
 • פרוייקט נתב"ג שידרוג ממסלולים מעל ל 5000 מטר קידוח בכל הקטרים
 • חציית נחל הקישון אורך הקידוח 160 מטר קוטר צינור 500 מ"מ עבור רשויות הנמלים
 • מעבר גבול ירדן (גשר אדם ) צינור ברזל אורך הקידוח 100 מטר קוטר צינור 710 מ"מ
 • מחלף כנות קידוחים עבור בזק 1500 מטר 12 קנים של " 4
 • מחלף כנות החלפת קווי מים קטרים 800, 630 500 אורכים :120 מטר
 • פרוייקט כביש 6, צומת דבירה קידוח שרוול פלדה קוטר 24 צול אורך 90 מטר עבור קבלן :בן ארי